retard

General
  • eu atzerapen; itxaronaldi
  • es retardo
  • en delay; latency
  • de Verzögerung
  • zh 延时; 延时
General, Management systems
  • eu atzerapen; atzeratze
  • es retraso
  • en delay
  • de Verzug; Verzögerung
  • zh 延迟