moment

Physics' concepts
  • eu momentu
  • es momento
  • en moment; torque
  • de Moment
  • zh 力矩;转矩