materia

Materials
  • es materia
  • fr matière
  • en matter
  • de Materie
  • zh 物质