kurba

General
  • es curva
  • fr courbe
  • en curve
  • de Kurve
  • zh 曲线