hozka

Materials, General
sin. koska
  • es muesca
  • fr striure; encoche
  • en notch
  • de Einkerbung