erregistro

General
  • es registro
  • fr registre
  • en register
  • de Register
  • zh 记录