barra

Tooling
  • es barra
  • fr barre
  • en bar
  • de Stange
  • zh