armadura

Egitura-elementuak eta karrozeria
  • es armadura
  • fr armature
  • en reinforcement
  • de Gestell
  • zh 框架;加强件