agindu

General
  • es prescripción
  • fr prescription
  • en prescription
  • de Vorschrift
  • zh 处方
General
  • es orden
  • fr ordre; commandement
  • en order; command
  • de Befehl
  • zh 命令