registro

General
  • eu erregistro
  • fr registre
  • en register
  • de Register
  • zh 记录