muesca

Materials, General
  • eu hozka; koska
  • fr striure; encoche
  • en notch
  • de Einkerbung