hendidura

Materials
  • eu arraildura
  • fr crique; fissure
  • en crack
  • de Riss
  • zh 裂缝