EPI

Management systems, Tooling
sin. equipo de protección individual
  • eu norbera babesteko ekipo; norbera babesteko ekipamendu; NBE
  • fr équipement de protection individuelle; EPP
  • en individual protection equipment; personal protective equipment; PPE
  • de Persönliche Schutzausstattung; PSA
  • zh 个人防护装备; 个人防护装备; 个人防护装备