contour

Egitura-elementuak eta karrozeria
sin. outline
  • eu inguru
  • es contorno
  • fr contour
  • de Kontur
  • zh 轮廓