comb

Tooling
  • eu orrazi
  • es peine
  • fr peigne
  • de Kamm
  • zh 梳子