chart

General
  • eu grafiko
  • es gráfico
  • fr graphique
  • de Grafik
  • zh 图表